SWEDEN

SWEDEN PRESS, PRINTED MATERIAL and COMMENTS
excerpts ©

”Work of Art”

Magasinet i Smyge, Kurator: Ingrid Wallin (katalogtext), Juni 2015

... barn som gråter, en utsträckt hand… projicerar en känsla av skuld. Ungefär som när jag möter en av stadens tiggare… Ett förhållande som handlar om min egen identitet. Min självbild och min självrespekt … handlar det också om identitet på ett existentiellt plan. Vem är jag och vad är meningen med mitt liv?


Frågor som vi har ork tid mm att problematisera – i motsats till tiggaren och det gråtande barnet. Vem är jag i förhållande till en omvärld som blöder och en planet i klimatkris?Stadsbiblioteket Lund/ Väster november 2014 ”Tillflykt”

Ur gästboken: anonym [kvinnnlig läkare]

…tolkat Munthes texter om medmänsklighet, djur- och naturskydd och hans syn på kvinnor som högre stående än männen… om Munthe levt idag hade han nog suttit i TV-sofforna och uttalat sig om internationell solidaritet och global miljö… Inte långt från Capri ligger en annan italiensk ö, Lampedusa…


…jag kan som läkare själv inte annat än att tyda tavlan Försök utifrån aktuella grymma verkligheter runt om i världen och det stora behovet av filantropiska hälsoinsatser … allas vårt behov av fristäder undan stress och larm…Ställer ut på två ställen samtidigt

Lars Thulin,Trelleborgs Allehanda. okt 2015

Det är den gamle livläkaren Axel Munthe (1857- 1949) som gett inspirationen. Hur kommer det sig?

- Den gubben är så otroligt intressant! Han är jättedöd, så att säga, men lever ändå. Jag fick ett stipendium till Capri och Munthes villa San Michele 2013…


…Psykologiskt … spännande; gränsöverskridande…handlar om ursprunget, flödet, det berömda surrealistiska flödet … Munthe skrev själv att själen behöver större plats än kroppen. Man behöver ha åtminstone små öar av tillflykt undan stress och larm…lite provocerande idag att kalla utställningen just så.


Afrika återskapas i skolan

Robert Jönson Ystad Allehanda, 25 mars 2014

En utställning är del av projektet Skapande skola…utställningen till delar inspirerats av Joseph Conrad som in sin bok Mörkrets hjärta driver tesen att vi alla är lika oberoende av var i världen man bor… svunna afrikanska seder och religioner… föreläser också Birgitta på temat…problem som man har som vit gäst på kontinenten… hur man förhåller sig till det… grottmålsningsteknik…oxblod, egen tilltverkad oljefärg och träkol… vatten och rismjölNatur, Djur och anrik kultur

Jan Samuelsson,Sydsvenska dagbladet 15 juni 2013

….Naturlikt är temat för Birgitta Godlund, Owe Gustafsson, och Harry Mobergs utställning på Höllvikens bibliotek… har varit gästbostadsstipendiater på Axel Munthes villa San Michele på Capri… Axel Munthe gick verkligen mot strömmen… gemensam nämnareÖppna ögon

Elisabeth Sandberg, Skånska dagbladet 21 aug 2013

…Seminariet kommer bland annat att handla om konstens möjligheter att synliggöra forskning om till exempel Östersjöfrågor och andra vetenskapliga processer.


…Sveriges sydligaste udde borde bli en metafor … möter havet land med motstridiga intressen, kommenterar Birgitta Godlund en av initiativtagarna till paneldebatten Öppna ögon… Behovet av nya mötesplatser för professionella konstnärer och forskare kommer också att diskuteras…Fokus på ramen

Sydsvenska dagbladet- Konsthyllan : Carolina Söderholm 24 augusti 2013

…kan konsten öppna ögon för sådant som annars kan vara svårt att ta till sig som till exempel hållbar utveckling? Därav namnet på seminariet Öppna sinnen som häromkvällen drog stor publik …


I ett samhälle där det mesta räknas i nytta, siffror och effektivitet kan konsten visa på andra värden och världar. Men det finns inget att vinna på att tilldela konstnären rollen som ansvarsfull pedagog. Visst kan konsten öppna ögon, men bara om den är fri att kritiskt verka på sina egna villkorMed stark förankring i platsen

Carolina Söderholm, Trelleborgs Allehanda 17 aug 2013

...Ett av de starkaste inslagen är en installation där algrikt havsvatten från Beddingestrand möter abstrakt måleri, samtidigt som vattnet renas i en behållare som till vardags används för att framställa biogas. Det fina är att installationen både fungerar estetiskt som konstverk, samtidigt som den berör områden som ekologi, människans ansvar och Östersjöns tillstånd. Konstnär är Birgitta Godlund…

Hål i huvet?


Så drastiskt uttalade sig en internationellt verksam konstkurator på ett seminarium nyligden om makthavares oförmåga att satsa på konst och kreativitet i skolan. Eftersom forskningen pekar på att 60 -70 % av dagens skolbarn, som vuxna kommer behöva uppfinna sina egna yrken, måste Skolan idag ge eleverna verktyg i kreativt och flexibelt tänkande, så att de klarar sig i morgondagens samhälle.


Är då inte Kulturrådets satsning på mer kultur i skolan Skapande skola ett nytänkande? Som konstnär ser man kanske inte alltid på sig själv i ett perspektiv utifrån. Men ett av motiven till att engagera professionella kulturarbetare i skolans vardag var att blotta närvaron av kreativitet förkroppsligad i en utifrån kommande konstnär, musiker, dramatiker m fl med automatik skulle skapa en atmosfär av kreativitet, vilket i sin tur skulle starta den s k estetiska läroprocessen som Lgr 11 påbjuder i skolans samtliga läroämnen.

Tacksammast engagerades jag för något år sedan i ett terminslångt ämnesöver-gripande Skapande skola projekt på en kommunal högstadieskola på skånska lands-bygden…mitt kontrakt i många avseenden var ett undantag…Sydsvenska Dagbladet samtidigt genomförde en lång artikelserie om den svenska skolan och där nämnde vårt projekt som något av en framgångssaga. Vårt – eftersom ansvarig lärare närvarade under samtliga lektionstillfällen, så att vi tillsammans efter varje tillfälle ägnade 5-10 minuter åt gemensam utvärdering. Ömsesidig fortbildning och kompetensutveckling! Vårt – eftersom eleverna själva hade många härliga uppslag, t ex en konstutställning med deras alster, också halvfärdiga skisser. De ville redovisa ”hur vi tänkt” – den kognitiva processen. Efter avslutat projekt uppmättes en klart förbättrad måluppfyllelse i engelska och svenska.

Men ett normalt Skapande skola projekt innebär oftast att kulturarbetaren jobbar på ett isolerat projekt under mycket begränsad tid. Ofta ensam i klassrummet…under låt säga 10 timmar hinner man inte vare sig med sin person eller med sin arbetsinsats annat än skrapa på ytan av begreppet estetiska läroprocesser. Om konstnären i sitt arbete med eleverna inte samtidigt förklarar sitt intuitiva och experimentella förhållningssätt för lärarna så uppstår det inte något kreativt klimat vare sig i undervisningen eller i andra skolsituationer. Snarare kan det omvända förhållandet uppstå…


Lärarna känner sig tryggast med textbaserad tydlig vetenskap, fakta, empiri och logik, medan kulturella mjukvaror upplevs som farligare. Att lära ut, eller snarare uppmuntra barnens fantasi, inlevelseförmåga och breda perspektiv är en process, inte ett projekt… - Urval debattartiklar (samlade och förkortade) av Birgitta 2012-2013. Impuls, Studieförbundets månadstidskrift, dec 2013, Lärarförbundets tidskrift Intryck (tillsammans med Kristina Bramstorp) jan 2014 och KCSyd blogg mars 2014
[FE]MALE, Husby konsthall mars 2013, Sven Einarsson kurator (katalogtext)

Birgitta Godlund … ständiga och olika - ibland motstridiga - strömmar: idéer, intryck, tendenser, kulturer… vi människor är inte bara här och nu, utan ingår i en större rytm. Tidens obevekliga flöde och naturens växlingar… inspiration i naturens biomorfa strukturer… ett sätt att komma åt mänsklighetens gemensamma upprinnelse … kanvas eller objekt med spontanmåleri … flöden och livets oförutsägbara växande och/eller död… människan bara är en liten ödmjuk del av ett större sammanhang…

Lokal konst avslutar sommaren

Lars Thulin, Trelleborgs Allehanda,9 augusti 2012

…Alla är handplockade, flera av dem med egna gallerier, berättar Lennart, som tyckte det var dags för lite mer traditionellt måleri.


…På golvet kryper Beddingeskonstnären Birgitta Godlund med ett strykjärn, i färd med att jämna till tygstycken med utskurna människokonturer i naturlig storlek. De ska hängas ihop i installationen "En berättelse om ett växthus" …känslan av människor som möts i en husliknande struktur, med naturen närvarande.

Birgitta Godlund får hjälp av Hans Kristoffersson att bygga sin installation, bland annat bestående av mobilen ”Green Washing”


Skapande gav effekt i andra ämnen

Emma Leijnse Sydsvenska dagbladet 21 juni 2012

Pengarna till ett kulturprojekt fick eleverna på Mackleanskolan i Skurup att lyckas i andra ämnen också.


…visar sitt bidrag till konstutställningen på Skurups bibliotek: småstenar, väl inslagna i låda och fint presentpapper.


–Jag gillar inte att pyssla egentligen, så jag gjorde något enkelt. Men det här har varit kul, vi har gjort roliga grejor, säger han.


Specialpedagogen såg till att pengar från Skapande skola användes så att han och några andra elever har kunnat jobba med konst medan deras klasskompisar haft moderna språk. Deras lärare, konstnären Birgitta Godlund, har haft eleverna en lektion i veckan hela vårterminen.


….Konstbaserad ämnesundervisning är medlet. Målet med projektet var att eleverna skulle få bättre kunskaper i svenska och engelska, och för fem av eleverna är förbättringen tydlig.


–Men alla har gjort framsteg inom områdena kreativitet, socialt samspel och förbättrad självbild, säger Camilla Nyberg, projektledare för Skapande skola i Skurup.


– De har mognat oerhört i relation till de andra i klassen. Vi tror att det är för att de fått jobba med sin fantasi och inte haft något facit, säger Birgitta Godlund, som ändå vill betona att fritt arbete inte uteslutit disciplin…


… fler elever får arbeta på detta sätt. Hon hänvisar till forskning som visar att elever som lär genom att använda estetiska ämnen, röstar i högre grad, får bättre måluppfyllelse i skolan och har lättare att få jobb. …Men det går trögt.

Marcus Celander Lokaltidningen Trelleborg

12 December 2011

Birgitta lastar in ett av sina verk i bilen efter den jurybedömda utställningen i Skånes konstförenings lokaler i MalmöSamtal mellan kyrkorådet Källstorps församling och Birgitta Godlund vid överlämnandet av konstverket ”För”

6 December 2011

... Vad är det du söker?


Att bli överens med en insikt som jag ibland kallar sorg. Titta på bakgrunden till det stora korset. Alla figurerna är små kopior av en berömd teckning av den stora renässanskonstnären Leonardo da Vinci. Renässansen innebar … människans tilltro till sig själv fick överdrivna proportioner. Se hur den tecknade figuren håller upp cirkeln, en symbol för universum. Så övermaga – människan som alltings mått...


Någon klok person har sagt att allt skapande, alla bilder är bikter och självporträtt.... En tredimensionell bild kräver [ibland hårt] fysiskt arbete. Här blev handens arbete till terapeutiskt arbete. Då gör det mig extra lycklig nu att du främst ser livet i min bild.


Men du har spikat för att den där renässansmänniskan ska veta sin plats?


Det där med spika är mångtydigt. Man fäster ett viktigt föremål med spik så att det inte smiter bort. Men att spika och hamra - handlingen i sig är som en aggression…


Det är därför ditt kors är gjort av små jordklot? Barnhänderna som ett hopp – de riktar sig alla uppåt.


…de små halvkloten av gips och papier maché, kallade dem för bröst. För mig är de kvinnliga till sin form och flödande, livgivande som bröst. Bland många stammar i Afrika (där jag bott i närmare tio år) är Gud en kvinna. Ibland flyter språket mellan Moder Gud (jämför Gud Fader) och Moder Jord….


Titeln För?


Att föra: jag, du, han, hon, det, vi, ni för - allas vårt ansvar. För! Som uppmaning. Framåt hoppas jag. För, som motsats till akter. Att vara för något är att vara positiv. För Dig utgivet…

Ur katalogen till Malmö kommuns konstförening

Malmö Rådhus, oktober 2011/Kulturnatten.

…Vilka berättelser har vi för nästa generation? Kommer vi att lämna pyramider eller slagghögar efter oss? Kommer det att finnas en nästa generation?


Vår natur och våra hav är så fyllda av restprodukter från vår överflödskonsumtion, t ex plast och obehandlat medicinskt spill mm mm - att hela djurrikets, inklusive mänsklighetens, reproduktions-förmåga redan halverats på vissa platser på jorden. Nerräkningen sker i accelererande takt. Olika mer eller mindre effektiva växtgifter spelar också roll i detta framtidsscenario. Som kvinna och mor känner jag ett stort ansvar att ta hand om naturen. Som konstnär vill jag markera.Arbete och färdiga verk visas sida vid sida

Sanna Hjalmarsson Trelleborgs Allehanda 17 maj 2010

I helgen invigs Birgitta Godlunds galleri Estesio hemma i ateljén i Beddinge. Det hela är dock en nygammal företeelse enligt henne själv.-Jag har haft ateljén sedan jag kom hem från Afrika för många år sedan, men det är först nu som jag öppnar upp ett galleri för allmänheten, berättar hon.


Idén med att öppna galleri i ateljén kallar Birgitta Godlund för processer och produktion. Tanken är att folk ska kunna komma och titta både på de färdiga verken och på när hon arbetar.


… utställningen Afrikana, där Birgitta Godlund hämtat inspiration från sina många år i Afrika där hon både bott och arbetat.

Birgitta Godlunds förhoppning är nu att flera konstnärer i trakten följer hennes exempel och öppnar upp sina ateljéer…Tillsammans kan vi åstadkomma storverk och visa folk att det finns konst att hitta här på Söderslätt.

Heliga Birgitta, vår första feminist

Författaren skribenten Jean Bolinder (blogg/hemsida):

…När jag nu var och såg på Birgittautställningen i Falsterbo Konsthall… Det är en av de utställningar som berört mig starkast och ändå har jag som konstrecensent sett tusentals. För mig förenas en halvt glömd privat känsla från åren då jag upptäckte världen och letade efter en väg att gå genom den med en allmänmänsklig och arketypisk verklighet.


Vi är alla barn på väg ut i en värld som både stänger oss inne och är oändlig.... Den heliga Birgitta företog ju för tiden helt enorma resor ut i världen. Förmodligen är hon -- vid sidan av Linné -- den mest kända svensken genom tiderna. Det gör henne till en bra symbol för feminismen…”Helig feminist korsar gränserna

Åsa Meierkord Lokaltidningen Vellinge nov 2009

Den heliga Birgitta och hennes livsgärning tolkas i glas, tyg, olja, och skräp i en utställning som är gränsöverskridande på mer än ett sätt… i Polen är hon väldigt helig…


...därför hade Birgitta Godlunds konst av skräp inte kunnat ställas ut i Polen…


-För mig var den heliga Birgitta Sveriges första feminist, säger hon. Birgitta har gjort en nutida översättning av den heliga Birgitta


-idag hade motsvarigheten hetat Al Gore. Båda vill rädda världen och mänskligheten…
Fullt hus hos Birgitta i Falsterbo

Gunilla Lindberg web magazine http://bulletinen.org /wordpress /2009/11/25/

Fullt hus var det vid invigningen av utställningen 4 x BIRGITTA på Falsterbo konsthall. Utställningen invigdes av generalkonsul Jaroslaw Lasinski.


…Den polske konstnären Wojciech Zielinski ställde tillsammans med Birgitta Godlund (också utställningens curator), Brigitte Linde och Birgitta Nelson Clauss ut bilder med Heliga Birgitta som inspiration och motiv. det är fyra sinsemellan mycket olika konstnärer, som kombinerar sina konstnärliga idéer med Heliga Birgitta som minsta gemensamma nämnare….


BIRGITTA GODLUND ställde frågan Var den heliga Birgitta Sveriges första feminist? Konstnären ville översätta den Heliga Birgittas lidelse och arbete för en bättre värld till vår samtid och vår tids stora fråga – ekologin och vår planets överlevnad. Utan att för den skull profanera Sveriges enda helgon.


Skrotlådorna bildar – sammantaget – ett stundom smått ironiskt porträtt av en helt vanlig kvinna med karriär, familj, vardagsliv, ångest, tvivel, avsky, glädje, lust… Installationerna och det färgstarka måleriet i akryl, olja eller blandteknik berättar om den okuvliga kraft som naturens inneboende energi alstrar.Kulturnatten sväller ut över hela centrum

Sydsvenska Dagbladet Tommy Lindstedt 17 aug 2007

…ett sjuttiotal konstnärer från Trelleborg, Svedala, Vellinge och Skrurp--- Längs Valens skyltfönster mot gågatan kommer butiksvarorna att vara ersatta med konst… många låter konsten vara kvar i skyltfönstret en hel vecka medan andra vill ha konsten i skyltfönstret en hel månad, säger initiativtagaren till utställningen Birgitta Godlund!Valen skyltar med konst

Kalle Knivilää, Sydsvenska Dagbladet, 8 sep 2007

… För en vecka har shoppingcentrat Valen omvandlat sig till konstgalleri… inställning att konst är något som alla förstår, säger Birgitta Godlund från nätverket Öppna sinnen som ordnat utställningen.


- Alla affärsinnehavare har varit positivt inställda till utställningen säger Birgitta Godlund.


-De tycker är det här är kul och ställer gärna upp. Det viktiga är att konsten finns i vardagen, så vi har redan börjat planera för en nästa omgång.A Night Of Culture And Open Minds

Alice Andersson, South of Sweden Magazine, September 2007

IN SWEDEN, THE month of September heralds Kulturnatten (the Night of Culture) in nearly all municipalities across the nation… This year, Trelleborg's Night of Culture, now in its third year, promises to be a bit more exciting than previous years. Its town leaders, wary of remaining overlooked in a region whose art scene is dominated to great extent by areas in north-western Skåne, joined force with the increasingly popular local avant-garde art network Öppna sinnen (Open Minds) in hopes of delivering an innovative and memorable Night of Culture.


Open Minds, founded two years ago by BRIGITTA GODLUND strives to raise the art profile of the Söderslätt region - comprising Trelleborg, Vellinge, Svedala, and Skurup - on the itinerary of every art tourist. Now a 200 member-strong network, it aims to arrange more art "blockbuster" events to compete with areas such as Österlen and Malmö/Lund, thereby establishing Söderslätt's rightful spot as an art and cultural destination in Skåne. And Trelleborg's Night of Culture promises to be one such event.

Joining hands


After returning from a decade of living in Africa, Swedish curator and artist Birgitta Godlund, disillusioned with the undernourished and disconnected art scene in the region, started Open Minds two years ago as an unofficial gathering of like-minded artists. …


Birgitta sums up the aim of Open Minds as her desire to unite artists in the region and to ultimately create a plethora of art activities giving a wider audience access to this vibrant art scene. Some 60 artists from the network will exhibit this ideal on Trelleborg's Night of Culture in a wide range of artworks to be displayed in store window along the town's main shopping street, Algatan.


Shop window art - Bertil Herlow Svensson, a well-known figure in Söderslätt is an "old master".

One of the 60 artists participating in this year's event, Svensson lives and works in a charming country house, the garden scattered with his own huge metal sculptures. At 80 years old, this energetic, multi-faceted artist shows no signs of retiring from the art world, and has been a keen supporter of Open Minds since its inception. With an impressive international career and a monument in Stockholm, his aluminium sculpture will have a prominent place in the shop window exhibit at the Culture Night.


Candy and pasta

…But sculpture is only a small part of this smörgåsbord of art. …oil paintings, photos, textile, graphics and conceptual works like Birgitta Godlund's own work of candy and pasta: a colourful and humorous comment on consumption…Jubileumsutställning på Söderslätt

Marie Bosund, Magasinet Skåne, nr 2/2007

Trelleborg fyller 750 år och firar det bland annat med en utställning av konstnärer med anknytning till Söderslätt… Det finns inga planer på att det här ska bli tradition men utställningens curator Birgitta Godlund, arbetar för att Nätverket Öppna sinnen… ska kunna genom föra en årlig konstrunda…

Ett skönt möte mellan ljuset och konsten

Robert Dahlström, Trelleborgs Allehanda, 7 april 2007

Utställare: George Bordier, Carl Breger, Görel Collin, Tor¬sten Erasmie, Bertil Herlow Svensson, Ann Hingstrom, Alexius Huber, Hans Janstad, Birgitte Lin¬de, John Mattson, Harry Mo¬berg, Ruth Moberg, Birgitta Nelson-Clauss, Cornelis Ooms, Amanda Ooms, Gullan Persson Hedberg, Mike Pier¬ce, Acke Rudenschold, Karl¬heinz Sauer, Bertil Sjöberg, Stefan Sjöberg, Elsie Skoog, Christian von Sydow, Jan Troell, Agneta Ulfsäter och Jane Wikström


I sydväst är det Jubileumsutställningen på Köpmansmagasinet i Smygehuk som gäller…


Utställningens curator, Birgitta Godlund, har gjort ett synnerligen gott urval som visar det absolut bästa av den konst som skapas i sydvästra Skåne. Titta bara på namnlistan här ovan så förstår ni vad jag menar. Dessutom är utställningen luftigt hängd med både omsorg och smak… små skulpturer står i ett fönster och en eloge till Birgitta Godlund som haft den goda känslan för dessa fönsterkarmars möjligheter… Utställningen som helhet är underbar och skulle jag välja endast ett utflyktsmål i sydväst i påsk då blir det Köpmansmagasinet…

Verkstad för barn i Smygehuk

Pernilla Nielsen Negrén, Skånska Dagbladet, 5 april 2007

Sveriges sydligaste konstutställning finns i Smygehuk. Tre generationer konstutövare… samtidigt som Nätverket ÖPPNA SINNEN öppnar upp en pedagogisk verkstad för barn, men även för vuxna.


Skapa själv. Genom eget skapande, med handen, hjärtat och hjärnan, förstår man konsten bättre och därför börjar vi med de små berättar konstnär Birgitta Godlund…Den kreativa verkstaden inleds på långfredagen med TYCK till. Då leder Birgitta Godlund, med ett förflutet på bland annat Moderna museet, guidade visningar… får sedan skriva av sig sina intryck och tankar om vad man sett och upplevt. Alla åsikter klistras sedan upp på en pelare.

Jag kommer att samla in allt material på pelaren för att använda det i min forskning, avslöjar Birgitta Godlund.

Silver och olja i Stadshusets foaje

Ann Lagerwall - Skånska Dagbladet - 2 mars 2005

Birgitta Godlund, Beddingestrand, har bott i närmare 20 år i Afrika och Asien. Konstfack i Stockholm gick hon före dess och med utbildningen i ryggen och inspirationen ur de afrikanska religionen och mytema har hon skapat sina verk i olja och blandteknik... Masker och våra föreställningar, sanna och osanna om oss själva och om våra medmänniskor... den moderna västerländska människan har ett stort behov av att söka sig själv och på så vis pröva sig fram till en äkta identitet... De färgrika målningarna tillkommer på vintern medan de "bleka" på sommaren... Det är nu jag behöver färgen, på sommaren är naturen själv så färgrik, menar Birgitta GodlundKonstkrig trappas upp med picknick

Tommy Lindstedt, Sydsvenska Dagbladet, 18 augusti 2005

...Konstnärer i fyra kommuner på Söderslättt går samman för att möta konkurrensen från Österlen... samla kreativa människor - kulturarbetare av olika slag - för att gemensamt byta åsikter och erfarenheter... nätverket Öppna Sinnen med syfte att samla etablerade och icke etablerade kulturarbetare och kulturvänner på Söderslätt... tillsammans kan vi skapa ett levande Söderslätt med gamla konstnärer ihop med unga och vilda, säger Birgitta Godlund... tusen ideer för nätverket Öppna Sinnen. Som exempelvis att... arrangera mängder av installationer längs kustvägen mellan Vellinge, Trelleborg och Skurup... arrangera en sommarfestival längs hela strandremsan.... samlar alla kreativa konstvänner på Söderslätt och får ut konstnärerna ur sina lyor kan det här bli hur stort som helst...Afrikansk konst en inspirationskälla

Pernilla Roshäll Berthelot - Ystads Allehanda - 3 augusti 2004

Hon har haft stora delar av världen som inspirationskälla och arbetsplats. I går inleddes en utställning med tavlor av konstnären, illustratören och bildpedagogen Birgitta Godlund på biblioteket i Skurup... Redan för 16 år sedan kunde besökarna på biblioteket för första gången ta del av den mångfacetterade konstnärens arbete. Just nu finns 20 tavlor utställda i bibliotekets entrehall... har under många år kombinerat eget konstnärskap med arbetet att låta konsten vara ett pedagogiskt verktyg for personlig utveckling... under en del av året är bosatt i Beddingsstrand har också varit engagerad i personlighetsutvecklande arbete på några av landets fångvårdsanstalter... ha en tro på chansen till bättring och konsten som läkande kraft... gett henne stort utrymme att arbeta internationellt med sin erfarenhet som konstnär och pedagog... Mycket av hennes egen konst är inspirerad av erfarenheter från andra kulturer... av afrikansk konst... Utställningen är dock lika mångsidig som konstnärinnan själv och bland tavlorna finns också landskap och andra mer eller mindre abstrakta motiv...

Victoria går före Trelleborg

Bernt Tryman, Skånska Dagbladet - 15 mars 2002

Hon har haft stora delar av världen som inspirationskälla och arbetsplats. I går inleddes en utställning med tavlor av konstnären, illustratören och bildpedagogen Birgitta Godlund på biblioteket i Skurup... Redan för 16 år sedan kunde besökarna på biblioteket för första gången ta del av den mångfacetterade konstärens arbete. Just nu finns 20 tavlor utställda i bibliotekets entrehall... har under många år kombinerat eget konstnärskap med arbetet att låta konsten vara ett pedagogiskt verktyg for personlig utveckling... under en del av året är bosatt i Beddingsstrand har också varit engagerad i personlighetsutvecklande arbete på några av landets fångvårdsanstalter... ha en tro på chansen till bättring och konsten som läkande kraft... gett henne stort utrymme att arbeta internationellt med sin erfarenhet som konstnär och pedagog... Mycket av hennes egen konst är inspirerad av erfarenheter från andra kulturer... av afrikansk konst... Utställningen är dock lika mångsidig som konstnärinnan själv och bland tavlorna finns också landskap och andra mer eller mindre abstrakta motiv...

Inside/Outside AfricaMarianne Bingefors, katalog/Galleri Bfors, Stockholm december 2001

Intensiva färger och starka teman om ett Afrika på väg att försvinna möter betraktaren i Galleri B:fors under december månad... Birgitta Godlund... levt i Östafrika... med afrikanska kolleger har hon gjort resor på landsbygden. De gamla traditionerna dör snabbt ut. De unga afrikanska konstnärerna vill se sig själva som moderna medicinmän – med uppgift att reparera en förlust av meningsbärande sammanhang. På Konsthögskolan i Kampala där Birgitta Godlund också undervisar har hon experimenterat med att utforska en konstnärlig identitet... Nästan alla bilderna är i blandteknik... projicerat sina motiv. Arbetat adderande och/eller reducerande. Än en begravning, än en personligt och känslomässigt uppfattad omskärelserit. Det är på samma gång ett intuitivt och medvetet sätt att utforska bildspråket. Här finns symboler och metaforer antydda. Färgerna är ofta suggestivt mättade som i djungelns halvskugga eller mörka som den i tropiska natten... vårt kristna kulturarv men berör gamla animistiska seder... Delar av utställningen har tidigare visats på Kulturen i LundStig-Åke Ståhlnacke, Arbetet, Malmö juli 1999

Birgitta Godlund är på sitt sätt den mest spännande

Det är ju så fantastiskt att en jag ser en människa som tagit in så mycket intryck och lagrat i sitt hjärta.

Och sedan gett ut det, bearbetat av hennes lust och mod, inre dynamik och kärlek.

Det är det yppersta beviset på hur just konst kan bli spår efter en människas samlade livMed inspiration av Afrikas själ

Johannes Lundborg, Ssydsvenska Dagbladet, 17 maj 1999

...utställning ”Inside/Outside Africa” på Kulturen...


Det afrikanska själslivet är konstnären Birgitta Godlunds allra främsta inspiration. Efter att ha uppehållit sig på kontinenten i långa tider har hennes ursprungliga västerländska världsbild vävts sammans med afrikanernas... intuition färgad av resor såväl som uppväxt målar hon sina tavlor utifrån en inre föreställning snarare än den yttre verkligheten.... uttrycka det mustiga, färgstarka och jordnära...


...målningar anknyter till allmänreligiosa frågeställningar... handlar om existentiella frågor kring livet, döden och meningen med livet, likaväl som människans eviga behov av att hantera sin ångest, rädsla, sexualitet, glädje och sitt hopp... användande av masker, här såväl som i Afrika, som medel för att infoga sig i roller och ett samhälleligt mönster.Ett sätt att uppleva konst är att utforska den - att hänge sig åt viljan att veta mer

Annika Hansson M - tidskrift för Moderna Museets vänner, hösten 1999

... Moderna Museet finns Konstförmedlingen... pågår sökandet efter en pedagogik för den allra mest nymornade samtidskonsten.... flexibilitet, uppfinningsrikedom och en obändig vilja att göra konsten till en verklig upplevelse för besökarna... ett stort utbud av olika infallsvinklar på den konst som visas...


Arbetssättet är i högsta grad odogmatiskt... genom konsten utforska nya förhållningssätt till omvärlden... i våras arbetade Birgitta Godlund med interner på Norrtäljeanstalten... projekt som dessa bygger på ett direkt ömsesidigt förtroende mellan deltagarna och konstpedagogen.

Bildtext: Spegling,

”Många av internerna ville måla sina brott. De ville veta vad de hade gjort, en bikt, säger Birgitta Godlund, musielärare vid Moderna museet. Under våren har hon arbetat med fångar på Hall och på Norrtäljeantalten. Här kommentrear hon några av teckningarna från Norrtälje


Foto:Frida Hedberg


Förändring måste vara möjlig

Caroline Stein, Svenska Dagbladet 1 juni 1999

...under våren har interner från den öppna anstalten i Norrtälje kommit till Moderna Museets verkstad...


...Birgitta själv forcerat dörrarna till Hall med sina Matisseplanscher, penslar och färgflaskor... så ett frö hos killarna och eventuellt inspirera dem till ett nytt sätt att uttrycka sig på... dagbok från Hall beskriver Birgitta Godlund det omtumlande mötet med fångelsekulturen... svårt att uttrycka sig. I början har vi fått hålla penslarna tillsammans.


Ber jag dem välja sin favoritfärg, så kan många inte välja... kan inte ge sig in i sådan här verksamhet om man inte tror att det går att förändra människor till det bättre, säger Birgitta Godlund... ofta undrar hon hur hon ska behandla killarna... påminner de ju om barn, men å andra sidan är de faktiskt inte det, utan stora starka killar i 35-års åldern...


...funderade mycket på vilka bilder hon skulle ta med sig till Hall... pratade med Ann-Britt Grünewald som sa: livet är så trist i fängelset så ta bara med glada bilder i glada färger... till slut valde jag bilder av konstnärer som Matisse, Håfström, Hilding Linnquist, bilder som både är vackra och fula, men som bär något slags hopp... visa allt behöver inte vara vackert, även fula bilder är okej.Alla har vi ju fula sidor inom oss själva... vi som likt missionärer kommer med bilder på livet utanför gallren, glädje i förpackad och bearbetad form.... diagnostiserats ha samarbetssvårigheter... står nu och målar på samma papper och pratar med varandra...”Det måste vara gult här! Så vackert! Var snäll och räck mig en pensel!”...bilderna ger en meningsfullhet i livet i fängelset... många kommer nog alltid behöva någon som håller dem i handen och håller daglig kontakt.Konsten som läkande kraft

Thomas Lerner, Dagens Nyheter, 1 november 1999

...Som konstnär och lärare på Moderna museet i Stockholm har Birgitta Godlund under flera år arbetat får att locka fram barns och vuxnas kreativitet... en pedagogik fritt inspirerad av det italienska Reggio Emilia-projektet. Undervisningen bygger på dialog och samtal - inte på pekpinnar och kritik...


Under 1998 och under våren 1999 arbetade Birgitta Godlund med några interner på Norrtäljeanstalten. Syftet var att "försöka så ett frö hos dem och att inspirera dem till ett nytt sätt att uttrycka sina känslor" ... på Moderna museet kunde de intagna själva prova på att måla, skulptera eller bygga med skrot...


...kriminalitet är som en form av perverterad kreativitet... skapandet tar fel väg. Många av de intagna hade problem med att välja vilken färg de skulle måla med. I takt med ett ökat självförtroende vågade killarna uttrycka sina känslor... varje penseldrag i en målning avslöjar vem du är...berättar om hur du mår...


...svårt får många av internerna, som redan i barndomen fått psykiska sår, att till en början bejaka sitt eget avslöjande skapande... också ett tiotal interner på psykavdelningen vid kriminalvårdsanstalten Hall utanför Södertälje.


I en utvärdering av projektet står bland annat: "Stunder, om än korta, men ack så värdefulla, då personal och intagna, sida vid sida frossar i det som färg och fritt skapande verksamhet kan ge upphov till. I en miljö, med annars rätt så låsta positioner, oct med en ständigt pågående maktkamp, kar detta vara friskvårdande såväl som utvecklande." ...

Mer utrymme åt fantasi och skapande i skolanErica Magnusson, Skolporten/Omvärld 4 november 1999

Sverige ska få fler fritänkande och innovativa människor måste vi skapa ett gynnsamt klimat för detta i skolan. Det egna kreativa skapandet måste ges mer plats.... kunskaper som är anpassade för framtidens yrken...Samarbetet mellan näringslivet och skolan har så sakta börjat ta form. Vissa skolor ligger långt fram och har ett utbyte med företag i skolornas närområde och båda parter inser vinsten av denna samverkan... kreativa ämnena i skolan; bild, musik, slöjd...stimulerar och bibehåller barns skaparlust, det fria tänkandet och framförallt; barns fantasi...vi människor är komplexa varelser som behöver stimulans av båda hjärnhalvorna för att utvecklas till hela människor.


Det räcker inte med att bara kunna läsa och skriva. Och vad för slags människor är företagen intresserade av som arbetskraft? Jo, innovativa människor som tänker i nya banor och inte är låsta vid ett visst mönster...


Birgitta Godlund efterlyser en pedagogik som redan i skolan stimulerar det egna kreativa skapandet och tänkandet...berättar i en artikel i Dagens Nyheter om en skola i USA där lärarna under en period struntade i den ”vanliga” undervisningen under två, tre dagar i veckan. Istället arbetade de med kroppslighet och på att utveckla elevernas egen fantasi och lekfullhet. De sysslade med hantverk, dansade och målade.


När barnens resultat i de teoretiska ämnena mättes, visade det sig att de blivit bättre, trots färre antal regelrätta undervisningstimmar... Skolan genomgår stora förändringar med fokus på elever som individer med självständiga val, teknikens införande i skolan och en utökad samverkan mellan näringsliv och skola...måste vi på allvar ge utrymme för barnens lust att skapa och vara kreativa. Endast så får vi människor som även som vuxna kan låta fantasin flöda fritt och ge Sverige fler uppfinningar med samma betydelse som blixtlåset, säkerhetständstickan och kullagret.

Barn på Moderna

Eva Maria Fasth, Vår bostad n:o 6/1998

...- Blev geten påkörd? Varför har han en bilring runt magen?

Frågorna är många när Birgitta Godlund från Moderna museets verkstad ... för dagisbarn.


Carlo Derkerts legendariska barnvisningar av konst på Moderna Museet i Stockholm har således fått en uppföljare. Varje söndag dr barn och vuxna välkomna f6r visningar... I verkstan kan barnen sen skapa egen konst...Konsten som språngbräda

Birgitta Godlund, Bildforum n:o 1/1999

Väggarna bågnar av skolbarnens bilder: här finns halvmeterhöga bilder... hänger hundratals skisser och små uppsatser om forskararbetet...


...svårt att tro att den här skolan bara för några år sedan kämpade mot klotter, mobbing, skolk etc etc Förra året rankades skolan n:o 5 (även kunskapsmässigt) av alla grundskolor i hela USA... museilärare från Verkstan, Moderna Museet i Stockholm, är på studiebesök med en konstkonsult från det Moderna Museet i Fort Worth, Dallas, Texas... vi är på jakt efter det perfekta pedagogiska konceptet för ”Konst är Kunskap”...innehållsrika studieresan till Texas... medel från Stiftelsen Framtidens kultur... den individualiserade dialogpedagogik som styrt vårt verkstadsarbete på Moderna Museet... flera beröringspunkter...Shady Brooks Schoolos framgångsrika arbetssätt...


...portföljmetodik, såsom konstnärer gjort i alla tider för att komma åt den kreativa processen... Den tändande gnistan var den amerikanske Professorn Brent Wilsons gästföresläsning på Lärarhögskolan i Stockholm förra våren om en tvärvetenskaplig och problemformulerande temapedagogik, där man arbetar med kont och konstbilder som utgångspunkt... Rektor Russ Chapman ägnar stor del av året... föreläsa... fördelas det pedagogiska ledarskapet mellan lärarna på skolan och konstkonsulten Pamela Stephens, som tagit hit oss svenska museilärare idag... hjälpa lärarna att känna igen sina respektive ämnen i konstbilderna/konsthistorien och ge lämpliga lektionsförslag för de konstverk som lärarlaget (hela skolan) föreslagits arbeta med.


Man är som bäst igång med att förbereda nästa tema som ska centrera kring några moderna konstverk på det lokala konstmuseet... befriad från diskussioner om schemabyten och vikarier eftersom en dag i veckan läsåret ut är uppbokad för temastudierna... elever och föräldrar planerar tillsammans med lärarna...studiebesök, allmän logistik och ger förslag på sponsorer... introducerades i USA ... neddragningarna i ämnet BILD (ART) som drabbade de statliga och kommunala grundskolorna i USA för ett tiotal år sedan.


Eftersom konst ofta handlar om svåra existensiella och viktiga frågor om Livet och Döden skulle det vara samhällsekonomiskt ödesdigert om de socialt svaga barnen ofta med invandrarbakgrund inte skulle få verktyg att uttrycka sig och sina känslor... problemformulerande bildanalysmetoder för att motivera de skoltrötta eleverna till kreativt och analytiskt tänkande...


...portföljutvärdering i bild och ord som ger varje individ en rättvis chans att behärska inlärningsprocessen. Föräldrarna, ofta arbetslösa eller ensamstående mammor, ibland analfabeter lockas till samvaro med barnen och skolan via konstmuseet: en insats i folkbildningens tjänst.... spännande konst... berör och skapar givna kontaktyror mellan skolans olika ämnen. Här finns möjlighet att sammanlänka elevernas inre och yttre verkligheter och skolans vardag med det omgivande samhället...Amerikansk metod ledstjärna

Birgitta Godlund, BildiSkolan nr 3/2001

Simrishamn är en av Skolverkets fem referenskommuner i landet för att skapa mötesplatser kring kultur. I kulturhuset Valfisken finns Kulturpedagogiskt centrum (KPC). Man ger regelbundet fortbildningsdagar för lärare och rektorer i hela Skåneregionen. Härifrån går pedagogiskt utbildade kulturarbetare ut i skolans vardag. Mottot är att ”Kulturen ska vara som en röd tråd som tråcklar sig genom skolans vardag och genomsyrar alla ämnen”... Jag är inbjuden för att ge ett seminarium med bildanalys... eldsjälar som sätter skapandet och elevernas behov av fantasi i första rummet. Atmosfären är som i ett reservat för det vilda tänkandet, för att lösligt citera ett uttalandet om Konsten av socialantropologen Claude Levi Strauss.


Det vilda tänkandet som är bas, dvs förutsättningen för vårt logiska tänkande... diskuterar faran i att framstå som en klubb av konstnärer, avvikare, med sitt speciella språk. Helt onödiga klyftor och, kulturkrockar kan uppstå. Respektive sidor skuldbelägger varandra och inte minst sig själva. Lika viktigt som det är att lyssna på eleverna är det att lyssna på varandra. Kanske måste man som bildlärare försöka identifiera sitt praktiska, sökande, kanske mer intuitiva och sinnliga arbetssätt med skolbyråkratiskan. Inte för att gå in i ett neutralt ingensmansland.


Men för att ha en gemensam plattform för oundvikliga diskussioner om skolans gemensamma värdegrunder...Moderna Museet

Charlotte Norlin Personaltidningen, april 1998.

... Birgitta Godlund berättar att Projekt Gärdesskolan...Ungdomarna uppskattade Woounds väldigt mycket. De har haft fantastiska samtal om känslor, om hur det är att vara ung och växa upp...skavsår att vara ung. ...ut i Verkstan uppfyllda av alla intryck... ovanligt att när ungdomarna... klara i Verkstan...tillbaka till utställningen igen ...Utställning om Regnbågens slut

Cecilia Gustavsson, Trelleborgs allehanda, 3 juli 1997

I fem år bodde konstnärinnan Birgitta Godlund i Kenya och lyckades etablera sig som konstnär... ledde kreativitetskurser och gav tillsammans med den kenyanske författaren Mehram Yaar ut en bok som bygger på limerickar och nonsensvers. Författaren... har författat ett par religionshistoriska verk, men gjorde som omväxling boken som handlar om en ung mans resa. På vägen stöter han på olika religioner... Jag fastnade för bokens humor... Hennes akvareller ar fulla av symboler... Alla bilder är inte särskilt högtstående, säger hon. Det är en del av processenSlutet på bågen

Sydsvenska Dagbladet, 4 juli 1997

Rainbow's End heter en annorlunda konstutställning på Trelleborgs bibliotek... sextio bilder. Många av dessa är bara utkast ocli skisser, delar i en process; medan andra är avslutade verk... Birgitta Godlund vill visa är förläggarmödorna och det konstnärliga bakgrundsarbetet till boken, Rainbow's Erid, som hon illustrerat. Boken är skriven av den kenyanske författaren och poeten Mehram Yaar...


Med en mängd alternativbilder ger Birgitta Godlund besökaren olika möjligheter att pussla ihop en helt annan bok. Utställningen pågår till den 4 augusti.Annorlunda regnbågsskisser

Caroline Stein, Skånska Dagbladet 4 juli 1997

...arbetsprocessen som ledde fram till illustrationerna. Skisser, ideer och halvfärdiga målningar bildar tillsammans den ovanliga utställningen...


Jag vill betona ”öset" i konsten. När man arbetar kreativt måste man ta till vara alla associationer och det kan vara fruktbart även att trampa vid sidan om, säger konstnärinnan, som tidigare lett kurser i just brainstorming och kreativt skapande... författaren Mehram Yaars engelska limerickar och nonsensverser blev hon förtjust över ordens humor och mångtydighet...


alltid varit fascinerad av samspelet mellan ord och bild, säger hon... Finurligheterna och de dolda antydningarna i texten gav henne mängder av uppslag och ideer. Den ursprungliga tanken att boken skulle bli en billig budgetproduktion med svart¬vita bilder övergavs snart och Birgitta började använda tyg och tidningspapper och färger i illustrationernaMycket är från Kenya

Helena Holmkrantz, Trelleborgs Allehanda, 27 augusti 1993

Sedan två år tillbaka bor Birgitta Godlund i Kenya... I sitt konstnärliga arbete har hon hela tiden velat ha med någon form av budskap... fin respons...


...möten som tycks omöjliga annars, men som kan äga rum genom konsten... tala om innehållet så upptäcker man många likheter i sättet att tänka... inspiration från de länder hon lever i... finns mycket av Kenya. Men samtidigt har hon sin egen stil...”När man byter land vart tredje, fjärde år måste man hålla på sin egen identitet, det är viktigt” - förklarar hon... Tekniskt använder hon sig framför allt av två olika metoder. Dels oljemålning, dels glasmålning. Gärna i kombination med varandra. Hon har utvecklat sin egen stil genom att lägga en målning i botten på en låda, täcka med en glasskiva och sedan förstärka grundmålningen genom att också måla på glaset... känns modern och starkt känsloladdad.

Internationellt på Tinghusexpo

Bertil Olsson, Sydsvenskan  augusti 1993

En afrikainspirerad utställning, av en i tre världsdelar uppmärk-sammad svenska i förskingringen, bjuder Söderslätts konstförening på i premiärutställningen för hösten i Trelleborgs Tinghus... Birgitta Godlund, sedan två år bosatt i Kenya, som visar verk som enligt en diger klippsamling visats stort intresse i förutom det nya hemlandets huvudstad Nairobi också i bland annat Jakarta….


"Afrikansk Rebus" ... perspektiviska förskjutningar och målningar i flera plan antyda hur mångtydig rättvisan, sanningen och skönheten är, beroende på ur vilken kulturell synvinkel de betraktas...Afrikanskt på Tinghuset

Lasse Bryggare, Arbetet, 28 augusti 1993

... kan man helt klart se en påverkan i framför allt färgvalet, från Afrika. Samtidigt finns det, precis som hon själv beskriver det, ett val av andra färger som står i motsatsställning till det afrikanska... Jag är inspirerad av Afrika men försöker samtidigt bevara min egenart som svensk och europé i mina målningar, berättar Birgitta.

Indonesiskt ljus på biblioteketPer Längby, Ystad Allehanda, 15 augusti 1988

Vad skiljer Jakarta från Önnarp? En hel del, forstås. Men om man bortser från folkmängd, folkslag, språk, sedvänjor och klimat och är konstnär så är Ijuset den mest påtagliga skillnaden mellan de båda metropolerna.... Birgitta Godlund, sommarskåning i Önnarp sedan många år tillbaka.... tavlor med motiv från såväl ekvatorns Indonesien som från våra breddgrader. Det inte det minsta vulkaniska Skateholm hängs har bredvid vulkanön Krakatau osv... I Jakarta är ljuset tungt, sensuellt... Nu längtar jag ner igen, säger hon, fast ”det här tunna, skira, onåbara och ändå påtagligt klara ljuset över Österlen, det är jag, i alla fall en del av mig”

Önnarp-Jakarta; Det klara ljuset är en del av migMarianne Lännerberg, Skånska Dagbladet, 15 augusti 1988

Vare sig hon ligger bland buskarna hemma i trädgården i Önnarp och målar eller söker motiv i Djakarta i Indonesien spelar ljuset en mycket stor roll...frodigt… fångar upp ljuset så att allt blir nästan trolskt.